Mācības

Datu aizsardzības speciālista kursi
Pacientu datu aizsardzība ārstniecības personām