| 8. novembris, 2018

Bezmaksas seminārs 23.11.2018., plkst. 10:00
Lāčplēša iela 37, Rīga, (Latvijas Baptistu draudžu savienības nams)

10.00 – 10.10 IEVADVĀRDI
10.10– 11.30 Informācijas tehnoloģiju attīstība un nepieciešamība mainīt fizisku personu datu apstrādes un aizsardzības praksi un normatīvos aktus

Inese Briķena

Eiropas Savienības un Latvijas normatīvie akti – prasības mainīt mūsu ikdienas paradumus darbā un privātajā dzīvē

Dagnija Baldiņa, Jānis Dobenbergs

Rīcība datu noplūdes gadījumā

Inese Briķena, Dagnija Baldiņa, Jānis Dobenbergs

Praktiskie soļi Regulas prasību ieviešanā

Inese Briķena, Dagnija Baldiņa, Jānis Dobenbergs, Irēna Krustozoliņa

11:30 – 12:00 KAFIJAS PAUZE
12:00 – 12:30 Regulas prasību ieviešanas pieredze Latvijā un ārpus tās, izplatītākās kļūdas un potenciāli iespējamie sodi

Lauris Linabergs – Datu valsts inspekcija

12:30 – 13:00 Datu aizsardzības speciālistu apmācība un pieredzes apmaiņa

Arnis Puksts – Datu aizsardzības specialistu asociācija

13:00 – 13:30 SIA “Sertifikācijas centrs” citi pakalpojumi

Sertificēšana – Ainārs Saulītis

Darba aizsardzība – Liene Glušņova

ISO sertifikācija – Jekaterina Karpenko

no 13:30 Diskusijas, konsultācijas