BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi par vispārīgo personas datu aizsardzības regulu.

Tektstā lietotie termini:
FPDAL – Fizisko personu datu apstrādes likums
VDAR – Vispārīgā datu aizsardzības regula

Kas jāņem vērā biedrībām, apkopojot datus par saviem biedriem (ko drīkst, ko nedrīkst, kā glabāt)? Kas jāņem vērā pakalpojuma sniedzējam, apkopojot informāciju par saviem klientiem? Kas jāņem vērā, publicējot ierakstus, tostarp fotogrāfijas sociālajos tīklos?

  • Personas datu iegūšana, glabāšana un to apjoms ir atkarīgs no attiecīgās personas datu apstrādes (glabāšanas mērķa) – FPDAL 10.panta pirmās daļas 2.punkts
  • Personas datu apstrādei jāpastāv tiesiskajam pamatam – 7.pants, 11.pants (dalība arodbiedrībās), 13.1pants (personas kodi)

Darba līgumu glabāšana un no tās izrietošas datu aizsardzības prasības?

Tiesiskais pamats glabāšanai – likumā noteiktais pienākums. Jāglabā tik ilgi, cik to nosaka ārējie normatīvie akti (75 gadi).

Kādu glabāšanas termiņu jānosaka telefonu sarunām?

Personas datu glabāšana ir atkarīga no attiecīgās personas datu apstrādes (glabāšanas mērķa) – FPDAL 10.panta pirmās daļas 2.punkts

Kas jāņem vērā biedrībām, apkopojot datus par saviem biedriem (ko drīkst, ko nedrīkst, kā glabāt)? Kas jāņem vērā pakalpojuma sniedzējam, apkopojot informāciju par saviem klientiem? Kas jāņem vērā, publicējot ierakstus, tostarp fotogrāfijas sociālajos tīklos?

  • Personas datu iegūšana, glabāšana un to apjoms ir atkarīgs no attiecīgās personas datu apstrādes (glabāšanas mērķa) – FPDAL 10.panta pirmās daļas 2.punkts
  • Personas datu apstrādei jāpastāv tiesiskajam pamatam – 7.pants, 11.pants (dalība arodbiedrībās), 13.1pants (personas kodi)

Vai datu aizsardzības regulējums jāņem vērā, ievietojot dzīvu cilvēku datus ģeneoloģijas programmās – dzimtas kokos?

Jā, ir jāņem vērā gan spēkā esošais regulējums, gan arī Regulā noteiktais.

Kā pareizi brīdināt personu par audio ierakstu, ja telpās ir veikta video un audio ieraksti?

Informēšanu jāveic atbilstoši FPDAL 8.panta pirmajai daļai.

Vai datu subjektam ir jānodod telefona sarunu ieraksti, kas tiek nodrošināti kvalitātes uzlabošanai, ja tie satur arī darbinieku balsi, vārdu un uzvārdu jeb viņu personas datus?

Jā, atbilstoši FPDAL 15.panta pirmajai un ceturtajai daļai. Ir jāizsniedz tikai datu subjekta, nevis trešo personu personas dati.

Vai datu subjektam ir jānodod bildes, kas ir ievāktas pakalpojuma sniegšanas laikā, piemēram, līzinga gadījumā – auto stāvokļa bildes?

Gadījumā, ja bildēs ir attēlots tikai auto stāvoklis, tad uz šādu informācijas apstrādi neattiecas FPDAL.

Kā reāli jānotiek personu informēšanai?

FPDAL 8. un 9.pants. Regulas 13. un 14.pants.

Dzeltenās preses izdevums ir publicējis rakstu, kurā redzami manu bērnu vārdi, uzvārdi un vecumi un ievietotas manas dzīvesvietas fotogrāfijas un detalizēts to apraksts. Vai varu prasīt raksta autora un/vai izdevniecības saukšanu pie atbildības un – kādas?

Veicot personas datu apstrādi, pārsniedzot mērķim nepieciešamo apjomu ir paredzēta civiltiesiskā un un administratīvā atbildība. Šādos gadījumos būtu realizējamas datu subjektu tiesības atbilstoši FPDAL 15., 16.pantam un likuma «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem» 21.pantam.

Vai Regulas skatījumā ir korekti pieņemt Latvijas kompānijā ārvalstu Datu aizsardzības speciālistu?

Var, ja datu aizsardzības speciālists varēs nodrošināt VDAR prasību izpildes nodrošināšanu:

  • Saziņa ar datu subjektiem;
  • Saziņa ar uzraudzības iestādi;
  • Zināšanas par normatīvo aktu prasībām nozarē;
  • Pieejamība;
  • Komunikācija ar uzņēmuma darbiniekiem, īpašniekiem un personāla apmācības veikšana.

Vai iestādē ir obligāti jābūt datu aizsardzības speciālistam kā štata vienībai?

Datu aizsardzības speciālists ir obligāts VDAR 37.pantā noteiktajos gadījumos.