Mācības

Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība

  • Pamatkurss ietver teorijas jautājumus un praktiskos darbus (kopā 60 akadēmiskās stundas). Apmācību beidzēji saņem apliecinājumu par kursu pabeigšanu un ir sagatavoti datu aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai iestādēs un uzņēmumos.
  • Juridisko jautājumu kurss datu aizsardzības speciālistiem (30 akadēmiskās stundas) paredzēts tiem interesentiem, kuri vēlas strādāt datu aizsardzības jomā, bet, kuri nav saņēmuši izglītības dokumentu par pabeigtu jurisprudences programmu kādā no koledžām vai augstskolām.
  • IT jautājumu kurss datu aizsardzības speciālistiem (30 akadēmiskās stundas), kuri vēlas strādāt datu aizsardzības jomā, bet, kuri nav saņēmuši izglītības dokumentu par pabeigtu informāciju tehnoloģiju vai datorzinātņu programmu kādā no koledžām vai augstskolām;
  • Kvalifikācijas celšanas kursi Datu aizsardzības speciālistiem.

Kursi AKTUĀLI organizācijām – uzņēmumiem, pašvaldībām, valsts iestādēm, biedrībām u.c., kurām ir jānodrošina fizisku personu datu apstrāde saskaņā ar prasībām, kādas formulētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulā (ES) 2016/679 un Latvijas Republikas Saeimā 21.06.2018. pieņemtajā likumā “Fizisko personu datu apstrādes likums”.

Kursu lektori ir pieredzējuši nozares speciālisti:

  • Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes līdzpriekšsēdētājs, jurists, IT jomas eksperts un sertificēts datu aizsardzības specialists Arnis Puksts;
  • Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, juriste, IT jomas eksperte un sertificēta datu aizsardzības speciāliste Jūlija Terjuhana;
  • Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, sertificēta datu aizsardzības speciāliste, juriste, pieredzējusi drošības procesu un migrācijas vadītāja Latvijas un starptautiskajā vidē Indra Markova;
  • Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, sertificēta datu aizsardzības speciāliste, juriste Inese Briķena.

Aktuālo kursu piedāvājumu skatīt sadaļā “JAUNUMI”.

Piereģistrēties kursiem var elektroniskajā pieteikuma formā, kas ir izvietota konkrētās grupas piedāvājuma beigās.