Datu aizsardzības speciālistu apmācība

Kursu saturs ir vērsts uz teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanu, lai varētu izprast normatīvo aktu un regulas prasības, kā arī pielietot zināšanas dzīvē. Mācību programmas saturs ir saskaņots ar Datu valsts inspekciju. 

Pēc mācību kursu pabeigšanas Jūs saņemsiet apliecinājumu par pabeigtu mācību kursu 60 akadēmisko stundu apjomā.

Mācību programmas mērķis un uzdevumi

  • Iegūt zināšanas par personas datu aizsardzību, reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu kā arī iepazīties ar informācijas tehnoloģiju izmantošanas pamata jēdzieniem, risinājumiem un to izmantošanu personas datu apstrādē. Iegūt zināšanas par informācijas drošību un personas datu tehniskās aizsardzības prasībām.

  • Iegūt detalizētas zināšanas par to, kā neapjukt normatīvo aktu prasībās, ko darīt attiecībās ar Datu valsts inspekciju un iemācīties izstrādāt datu aizsardzību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.

  • Uzzināt, kā efektīvāk nodrošināt datu subjektu tiesību realizāciju un ko darīt incidentu gadījumos.

  • Būt pilnībā gatavam un atbilstošam pildīt fizisko personu datu aizsardzības speciālista pienākumus, kā arī sagatavoties iespējamam eksāmenam Datu valsts inspekcijā.

Izglītības programmas mērķauditorija

  • uzņēmumu vadītāji
  • informācijas tehnoloģiju attīstītāji
  • lietotāji jomās, kurās informācijas aizsardzībai ir vislielākā nozīme: medicīnā; personāla atlasē; finanšu sektorā; publiskajā sektorā, darbā ar ierobežotas pieejamības informāciju; izglītībā

Pasniedzēja

Viktorija Gulbe – Juriste un sertificēta, praktizējoša fizisko personas datu aizsardzības speciāliste. 

Norises vieta

Attālināti izmantojot MS Teams vai ZOOM

Kursu cena

470,00 EUR + PVN (568,70 EUR ar PVN).

Ja apmeklējiet kopā ar kolēģiem, vai kādu draugu, iespējams katram saņemt 100 EUR atlaidu kursu dalības maksai.