Pacientu datu aizsardzība ārstniecības personām

Sākot ar 2019.gada 1.septembri, Ārstniecības atbalsta persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, inspekcijā iesniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā (kopiju). (MK 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība", 11.2. punkts. ) MĒRĶAUDITORIJA Ārstniecības atbalsta personas KURSA SATURS
  • Personas datu aizsardzības jēdziens, definīcijas, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības un pienākumi.
  • Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem, datu nodošana un izpaušana.
  • Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienā komunikācijā ar pacientiem un piederīgajiem.
  • Bērnu datu apstrādes īpatnības veselības aprūpē.
  • Administratīvie, tehniskie un drošības pasākumi, kas jāievēro, lai aizsargātu pacienta datus.
  • Atbildība par personai nodarīto kaitējumu un nelikumīgu datu apstrādi.
  • Datu nodošana ārpus valsts mērogiem un garantijas datu drošībai.
  • IT lietošanas pamati un riski ikdienas darbā datu apstrādē.
  KURSA ILGUMS 8 akadēmiskās stundas   LEKTORE Viktorija Gulbe, Mg. iur., sertificēta un praktizējoša datu aizsardzības speciāliste ar lielu pieredzi datu aizsardzībā medicīnas iestādēs.   DALĪBAS MAKSA EUR 60.00, + PVN. Organizācijām, komplektējot grupu, iespējamas atlaides!   NORISES VEIDS - TIEŠSAISTE Lai piedalītos tiešsaistes nodarbībā, pietiekams dators ar interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu Google Chrome vai Mozilla Firefox. Sistēma darbojas arī uz planšetdatoriem un viedtālruņiem ar Google Chrome vai Mozilla Firefox pārlūkiem.
Pieteikums pacientu datu aizsardzībā ārstniecības personām