Noderīga informācija

Normatīvie akti

 

 

 • Noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem
  (MK 2011.gada 16.augusta noteikumi Nr.634) http://www.likumi.lv/doc.php?id=234586
 • Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība
  (MK 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.80) http://www.likumi.lv/doc.php?id=170583
 • Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu
  (MK 2007.gada 27.novembra noteikumi Nr.813) http://www.likumi.lv/doc.php?id=167297
 • Noteikumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapu paraugiem
  (MK 2007.gada 28.augusta noteikumi Nr.572)  http://www.likumi.lv/doc.php?id=162383
 • Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma, iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē un iesnieguma par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra veidlapu paraugiem
  (MK 2007.gada 28.augusta noteikumi Nr.573) http://www.likumi.lv/doc.php?id=162384
 • Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības
  (MK 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr.40) http://www.likumi.lv/doc.php?id=2697
 • Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu
  (MK 2015.gada 12.maija noteikumi Nr.216) http://likumi.lv/doc.php?id=274002

Datu valsts inspekcija http://vdi.gov.lv/lv/