| 17. septembris, 2020

Kam:

Ārstniecības atbalsta personām, lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju, Veselības inspekcijā  jāiesniedz apliecību par tālākizglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā.

(MK 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, 11.2. punkts)

Saturs:

  • Personas datu aizsardzības jēdziens, definīcijas, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības un pienākumi.
  • Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem, datu nodošana un izpaušana.
  • Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienā komunikācijā ar pacientiem un piederīgajiem.
  • Bērnu datu apstrādes īpatnības veselības aprūpē.
  • Administratīvie, tehniskie un drošības pasākumi, kas jāievēro, lai aizsargātu pacienta datus.
  • Atbildība par personai nodarīto kaitējumu un nelikumīgu datu apstrādi.
  • Datu nodošana ārpus valsts mērogiem un garantijas datu drošībai.
  • IT lietošanas pamati un riski ikdienas darbā datu apstrādē.

 

Lektore:

Mag. IUR Viktorija Gulbe, Ped. Sert. Nr.041247.

Ilggadēja pieredze vadošajā iestādē veselības aprūpes politikas veidošanā un ieviešanā, ka arī valsts pārvaldē. Praktizējoša Datu aizsardzības speciāliste un juriste.

 

Kursu ilgums: 8 stundas klātienē vai tiešsaistē (ZOOM, Skype, whatsapp)

Norise: klātienē vai tiešsaistē

Lai piedalītos tiešsaistes nodarbībā, nepieciešamas dators ar interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Sistēma darbojas arī uz planšetdatoriem un viedtālruņiem ar Google Chrome vai Mozilla Firefox pārlūkiem.