IT JAUTĀJUMU PAMATKURSS

Piedāvājam apgūt mācību kursu “Informācijas tehnoloģiju jautājumu pamatkurss” (30 akadēmiskās stundas) visiem interesentiem, un, jo īpaši, speciālistiem, kuri vēlas strādāt datu aizsardzības jomā, bet nav ieguvuši nepieciešamās zināšanas informācijas tehnoloģijās vai datorzinībās. Mācību kurss aptver informācijas tehnoloģiju pamattēmas, ieskaitot informācijas drošības jautājumus.…Lasīt vairāk »

Bezmaksas seminārs Datu aizsardzībā

Bezmaksas seminārs 23.11.2018., plkst. 10:00 Lāčplēša iela 37, Rīga, (Latvijas Baptistu draudžu savienības nams) 10.00 – 10.10 IEVADVĀRDI 10.10– 11.30 Informācijas tehnoloģiju attīstība un nepieciešamība mainīt fizisku personu datu apstrādes un aizsardzības praksi un normatīvos aktus Inese Briķena Eiropas Savienības un Latvijas…Lasīt vairāk »

Jaunais Fizisko personu datu aizsardzības likums

Ar šodienu stājas spēkā jaunais Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas ir izstrādās pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulu. Pārejas noteikumi: 1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Fizisko personu datu aizsardzības likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.;…Lasīt vairāk »