PACIENTU DATU AIZSARDZĪBAS KURSS ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM

Kam: Ārstniecības atbalsta personām, lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju, Veselības inspekcijā  jāiesniedz apliecību par tālākizglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā. (MK 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un…Lasīt vairāk »

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA – SPECIĀLISTU APMĀCĪBA

Personas datu aizsardzības speciālistu kursi AKTUĀLI organizācijām – uzņēmumiem, pašvaldībām, valsts iestādēm, biedrībām u.c., kurām “Fizisko personu datu aizsardzības likums” uzliek par pienākumu iecelt pilnvaroto personu – personas datu aizsardzības speciālistu. Ar 2018. gada 25. maiju stājas spēkā jaunais Eiropas Parlamenta un…Lasīt vairāk »

KIBERDROŠĪBA

Izglītības programmas apjoms stundās:Teorija – 20Prakse – 8Patstāvīgais darbs – 10Pārbaudījums – 4KOPĀ: 42 Izglītojamo skaits grupā:Minimālais – 10Maksimālais – 20 Prasības iepriekš iegūtai izglītībai:Vēlama izpratne par informācijas tehnoloģijām, spēja tās pielietot ikdienā. Tēmas: Informācijas tehnoloģiju darbība un nozīme Informācijas resursu pārvaldība…Lasīt vairāk »

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA (IT) UN IT DROŠĪBA

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA (IT) UN IT DROŠĪBA Izglītības programmas apjoms stundās:Teorija – 40 Patstāvīgais darbs – 15 Pārbaudījums – 5 KOPĀ: 60   Izglītojamo skaits grupā: Minimālais – 10 Maksimālais – 20   Prasības iepriekš iegūtai izglītībai:Vēlama juridiskā vai informācijas tehnoloģiju izglītība…Lasīt vairāk »

IT JAUTĀJUMU PAMATKURSS

Piedāvājam apgūt mācību kursu “Informācijas tehnoloģiju jautājumu pamatkurss” (30 akadēmiskās stundas) visiem interesentiem, un, jo īpaši, speciālistiem, kuri vēlas strādāt datu aizsardzības jomā, bet nav ieguvuši nepieciešamās zināšanas informācijas tehnoloģijās vai datorzinībās. Mācību kurss aptver informācijas tehnoloģiju pamattēmas, ieskaitot informācijas drošības jautājumus.…Lasīt vairāk »