Pakalpojumi

SIA “Sertifikācijas centrs” darbu datu aizsardzības jomā uzsāka 2015. gada pavasarī. Kopš tā laika mūsu speciālistu pakalpojumus izmanto jau desmit dažādās Latvijas pašvaldībās esošas iestādes, valsts un pašvaldības uzņēmumi un dažādu nozaru komersanti.

Nodrošinām datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, ko veic sertificēti personu datu aizsardzības speciālisti, kuru pieredze aptver dažādas jomas, nozares un organizāciju veidus (uzņēmumi, iestādes, biedrības). Veicam kā sākotnējo auditu un uzņēmuma sagatavošanu darbam atbilstoši likumdošanai, tā arī ikmēneša apkalpošanu.

PIEDĀVĀJAM:

  • Ārpakalpojumus fizisku personu datu aizsardzībā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī dažādu nozaru komersantiem;
  • pakalpojumus, kas aptver tikai kādu vienu kompleksā pakalpojuma daļu: sākotnējo auditu; neatbilstību novēršanu, ja audits jau ir veikts; regulāru uzraudzību un konsultācijas (klātienē, e-pastā un pa telefonu; ietekmes novērtējumu, atkārtotu auditu;
  • datu aizsardzības speciālistu konsultācijas organizācijām (uzņēmumiem, iestādēm, biedrībām);
  • datu aizsardzības speciālistu apmācību pirms eksāmena Datu valsts inspekcijā saskaņā ar MK noteikumu prasībām (pašlaik izstrādes stadijā);
  • kvalifikācijas celšanas kursus Datu aizsardzības speciālistiem saskaņā ar MK noteikumu prasībām;
  • darba devēja personāla apmācību fizisku personas datu aizsardzībā (mūsu organizētos kursos un pie darba devēja).
  • datu aizsardzības speciālistu konsultācijas organizācijām (uzņēmumiem, iestādēm, biedrībām);
  • kompleksu ārpakalpojumu fizisku personu datu aizsardzībā;
  • darba devēja personāla apmācību fizisku personas datu aizsardzībā (mūsu organizētos kursos un pie darba devēja).

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un tiksimies klātienē, lai pārrunātu Jūsu iestādei vai uzņēmumam svarīgos jautājumus datu aizsardzībā un rastu tieši Jums piemērotāko risinājumu.

Mūsu datu aizsardzības speciālistiem ir Datu valsts inspekcijas izsniegti sertifikāti. Viņu pieredze aptver dažādas jomas, nozares un organizāciju veidus (uzņēmumi, iestādes, biedrības).