| 20. marts, 2019

Personas datu aizsardzības speciālistu apmācības kurss ir īpaši noderīgs tad, ja Jūs vēlaties iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes fizisko personu datu aizsardzības jomā!

Kurss ir ļoti AKTUĀLS ir tām organizācijām – uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām u.c., kurām pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Fizisko personu datu apstrādes likumu ir pienākums iecelt personas datu aizsardzības speciālistu.

Kurss ir profesionāli sagatavots pat personām bez priekšzināšanām datu aizsardzībā, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlama augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

Pēc sekmīga kursa apguves un nokārtota beigu pārbaudījuma, tiek izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācību beigšanas kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas!

Kursā tiek rastas atbildes uz jautājumiem:

 • Kā pareizi organizēt fizisko personu datu apstrādi un izvairīties no problēmu situācijām;
 • Kam pievērst uzmanību informācijas tehnoloģiju procesos, lai minimizētu datu drošības incidentu rašanās iespējamību;
 • Kā izprast normatīvo aktu prasības un spēt tās piemērot konkrētajās situācijās, jo īpaši sadarbojoties ar ārvalstu partneriem un veicot pārrobežu datu nodošanu;

Kursā paredzēts detalizēti apgūt:

 • Fizisko personu datu aizsardzības būtība un saturs;
 • Personas datu apstrādes pamatprincipi;
 • Informācijas tehnoloģiju izmantošanas un darbības pamatprincipi;
 • Informācijas drošības organizēšana;
 • Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana;
 • Datu subjekta tiesības;
 • Pārziņa, datu apstrādātāja un trešās personas statusi, tiesības un pienākumi;
 • Personas datu starptautiskā aprite un tiesiska nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
 • Datu aizsardzības prasību mijiedarbība ar speciālām tiesību normām;
 • Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un datu aizsardzības sistēma;
 • Atbildība un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos.

Mācībās varat piedalīties gan kā uzņēmuma pārstāvis, gan arī kā individuāla fiziskā persona.

Apmācību datumi:

01.04.2019. 09:00-16:00
03.04.2019.   09:00-16:00
04.04.2019.   09:00-16:00
08.04.2019.  09:00-16:00
10.04.2019.   09:00-16:00
11.04.2019   09:00-16:00

Lektors:  Arnis Puksts – Fizisko personu datu aizsardzības speciālists.
Ieguvis izglītību IT un jurisprudencē. 2009.gadā ieguvis sertificēta personas datu aizsardzības speciālista statusu un kopš 2011.gada vada speciālistu apmācības gan iesācējiem, gan profesionāļiem. Ir Latvijas sertificēta personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis. 

Norises vieta: Mākslinieciskās jaunrades centrs „Praktiskās estētikas skola”, Konferenču zāle. Adrese: A. Saharova iela 35, Rīga.

Kursu cena 490,00 EUR + PVN (592,90 EUR ar PVN).

Pēc mācību kursu pabeigšanas Jūs saņemsiet apliecinājumu par pabeigtu mācību kursu 60 akadēmisko stundu apjomā.