| 4. oktobris, 2018

Personas datu aizsardzības speciālistu kursi AKTUĀLI organizācijām – uzņēmumiem, pašvaldībām, valsts iestādēm, biedrībām u.c., kurām “Fizisko personu datu aizsardzības likums” uzliek par pienākumu iecelt pilnvaroto personu – personas datu aizsardzības speciālistu. Ar 2018. gada 25. maiju stājas spēkā jaunais Eiropas Parlamenta un Padomes regulējums, kas paredz stigrākas prasības personas datu aizsardzībā.

Apmācības, kas ir nepieciešamas organizācijām un personām:

  • kas izmanto PERSONU DATU BĀZES (valsts un pašvaldību iestādes, komersanti, piemēram, ārstniecības iestādes, advokātu biroji, internetveikali, tirdzniecības centri, ēdināšanas iestādes, viesnīcas, skaistumkopšanas saloni u.tml.);
  • kuriem ir KLIENTU, LOJALITĀTES, BONUSU, ATLAIŽU UN CITAS KARTES;
  • kas nodarbojas ar REKLĀMAS IZSŪTĪŠANU ar SMS, e-pasta un pasta pakalpojumu starpniecību.

Mācībās varat piedalīties gan kā uzņēmuma pārstāvis, gan arī kā fiziska persona.

Apmācību datumi:

29.10.2018. 10:00-17:00

31.10.2018. 10:00-17:00

02.11.2018. 10:00-17:00

05.11.2018. 10:00-17:00

07.11.2018. 10:00-17:00

09.11.2018. 10:00-17:00

Lektors:  Arnis Puksts – Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes līdzpriekšsēdētājs, jurists, IT jomas eksperts un pieredzējis sertificēts datu aizsardzības speciālists.

Norises vieta: Lāčplēša ielā 37, Rīgā (Latvijas Baptistu draudžu savienības nams).

Kursu cena 490,00 EUR + PVN (592,90 EUR ar PVN).

Kursu saturs ir vērsts uz teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanu, lai Jūs varētu uzsākt darbu kā datu aizsardzības speciālists un doties uz eksāmenu Datu valsts inspekcijā.

Pēc mācību kursu pabeigšanas Jūs saņemsiet apliecinājumu par pabeigtu mācību kursu 60 akadēmisko stundu apjomā.