| 4. oktobris, 2018

Personas datu aizsardzība speciālistu kursi, kas ir AKTUĀLI organizācijām – uzņēmumiem, pašvaldībām, valsts iestādēm, biedrībām u.c., kurām “Fizisko personu datu aizsardzības likums” uzliek par pienākumu iecelt pilnvaroto personu – personas datu aizsardzības speciālistu. Ar 2018. gada 25. maiju stājas spēkā jaunais Eiropas Parlamenta un Padomes regulējums, kas paredz stigrākas prasības personas datu aizsardzībā.

Apmācības, kas ir nepieciešamas organizācijām un personām:

  • kas izmanto PERSONU DATU BĀZES (valsts un pašvaldību iestādes, komersanti, piemēram, ārstniecības iestādes, advokātu biroji, interneta veikali, tirdzniecības centri, ēdināšanas iestādes, viesnīcas, skaistumkopšanas saloni utml.);
  • kuriem ir KLIENTU, LOJALITĀTES, ATLAIŽU UN CITAS KARTES;
  • kas nodarbojas ar REKLĀMAS IZSŪTĪŠANU ar SMS, e-pasta un pasta pakalpojumu starpniecību.

Apmācību datumi:

05.11.2018. 18:10-21:20

06.11.2018. 18:10-21:20

08.11.2018. 18:10-21:20

12.11.2018. 18:10-21:20

13.11.2018. 18:10-21:20

15.11.2018. 18:10-21:20

20.11.2018. 18:10-21:20

22.11.2018. 18:10-21:20

03.12.2018. 18:10-21:20

04.12.2018. 18:10-21:20

10.12.2018. 18:10-21:20

Lektors:  Jūlija Terjuhana – Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, juriste, IT tiesību jomas eksperte un pieredzējusi, sertificēta datu aizsardzības speciāliste.

Norises vieta: Lāčplēša ielā 37, Rīgā (Latvijas Baptistu draudžu savienības nams).

Kursu cena 490,00 EUR + PVN (592,90 EUR ar PVN).

Kursu saturs ir vērsts uz teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanu, lai Jūs varētu uzsākt darbu kā datu aizsardzības speciālists un doties uz eksāmenu Datu valsts inspekcijā.

Pēc mācību kursu pabeigšanas Jūs saņemsiet apliecinājumu par pabeigtu mācību kursu 60 akadēmisko stundu apjomā.