| 3. jūlijs, 2018

SIA “Sertifikācijas centrs” piedāvā semināru
Personas datu aizsardzība
Jaunās Regulas prasības – teorija un prakse
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679
(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Kursu lektore
Indra Markova
– Datu valsts inspekcijas apstiprināta lektore, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, sertificēta datu 
aizsardzības speciāliste, juriste, pieredzējusi drošības un migrācijas procesu vadītāja Latvijas un starptautiskajā vidē.

Seminārā plānots:

 • izskaidrot būtiskākos jaunās regulas noteikumus un sniegt ieskatu par
  uzņēmumos/iestādēs prioritāri veicamajām darbībām, lai organizācija novērtētu savu gatavību jaunajam regulējumam personas datu aizsardzības jomā pēc 25.maija.
 • Semināra gaitā paredzēti gan praktiskie darbi, gan diskusijas par dažādiem
  problēmjautājumiem, lai katrs dalībnieks spētu aktivizēt savas zināšanas un pieredzi un,
  sasaistē ar dzirdēto informāciju un praktiskajos darbos gūtajam iemaņām, izmantot ikdienas pienākumu veikšanā datu aizsardzībā.

Semināra telpas Rīgas centrā. Vieta tiks precizēta.

Semināra norises laiks: 20. jūlijs; no 9:00 līdz 17:00.
Semināra laika plānojums paredz vienas stundas pārtraukumu pusdienām.

Iepriekš iegūtā izglītība: seminārs dalībniekiem bez priekšzināšanām datu aizsardzībā.

Semināra cena: 115,00 EUR + PVN.
100 EUR + PVN dalībniekiem, kuri ir SIA “Sertifikācijas centrs” ir beiguši 42 ak. st. datu aizsardzības programmu.

Semināra cenā ir iekļauts:

 • Izdales materiāli;
 • Kafijas pauzes;
 • Sertifikāts.