| 3. maijs, 2018

SIA “Sertifikācijas centrs” piedāvā semināru
Personas datu aizsardzība – Jaunās Regulas prasības – teorija un prakse

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679
(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Kursu lektore
Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, sertificēta datu aizsardzības speciāliste, juriste, pieredzējusi drošības procesu un migrācijas vadītāja Latvijas un starptautiskajā vidē Indra Markova.

Seminārs AKTUĀLS organizācijām – uzņēmumiem, pašvaldībām, valsts iestādēm, biedrībām u.c., kuras ievāc un apstrādā fizisku personu datus

Seminārā plānots izskaidrot būtiskākos jaunās regulas noteikumus un sniegt ieskatu par uzņēmumos/iestādēs prioritāri veicamajām darbībām, lai organizācija novērtētu savu gatavību jaunajam regulējumam personas datu aizsardzības jomā pēc 25.maija.

Semināra gaitā paredzēti gan praktiskie darbi, gan diskusijas par dažādiem problēmjautājumiem, lai katrs dalībnieks spētu aktivizēt savas zināšanas un pieredzi un, sasaistē ar dzirdēto informāciju un praktiskajos darbos gūtajam iemaņām, izmantot ikdienas pienākumu veikšanā datu aizsardzībā.

Pēc semināra būs iespējas pārrunāt arī sadarbības iespējas ar SIA Sertifikācijas centrs speciālistiem par konsultācijām vai ārpakalpojumu datu aizsardzības jomā.

Seminārs notiks Lāčplēša ielā 37, Rīgā, Latvijas Baptistu draudžu savienības namā

Norises laika iespējas:

  • seminārs darba dienā – ceturtdien, 17. maijā no 9:00 līdz 17:00

vai

  • seminārs sestdien, 19. maijā no 9:00 līdz 17:00

Semināra laika plānojums paredz vienas stundas pārtraukumu pusdienām.

Iepriekš iegūtā izglītība – seminārs dalībniekiem nav ierobežojošu prasību iegūtajā izglītībā.

Semināra cena: 115,00 EUR + PVN.