Pacientu datu aizsardzība ārstniecības personām

22Feb2022

Pacientu datu aizsardzības kurss ārstniecības atbalsta personām

From 10:00 until 16:30

At Zoom

Sākot ar 2019.gada 1.septembri, Ārstniecības atbalsta persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, inspekcijā iesniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā (kopiju). (MK 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība", 11.2. punkts. ) 

Mērķauditorija

Ārstniecības atbalsta personas 

Kursa saturs

  1. Fizisko personu datu aizsardzības tiesiskais pamats:
  • 1.1. Ievads, tiesiskais regulējums, pamatjēdzieni1.3. Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti1.5. Pacientu datu aizsardzības tiesiskais pamats:1.7. Piekļuve pacientu datiem2.    Administratīvie, tehniskie un drošības pasākumi pacientu datu aizsardzībā2.2. Rīcība pacientu datu noplūdes gadījumos3.    Dažādu situāciju analīze, praktiskie darbi, grupu darbs
  • 2.3. Atbildība par personai nodarīto kaitējumu.
  • 2.1. Pacientu datu noplūdes risku apzināšana
  • 1.8. Pacienta datu aizsardzības prasības komunikācijā ar pacientiem un to ģimenes locekļiem
  • 1.6. Pacientu datu apstrādes likumīgums
  • 1.4. Datu subjektu tiesības un pienākumi
  • 1.2. Eiropas Savienības normatīvie akti un regulējumi;

Kursu ilgums

8 akadēmiskās stundas   

Lektore

Viktorija Gulbe, Mg. iur., sertificēta un praktizējoša datu aizsardzības speciāliste ar lielu pieredzi datu aizsardzībā medicīnas iestādēs.

Kursa cena

60,00 EUR + PVN no personas. Uzņēmumiem un iestādēm, organizējot vairāku darbinieku apmācību, piedāvājam atlaides.

Norises vieta

Attālināti, izmantojot kādu no tiešsaistes platformām (MS Teams vai Zoom)

Lai piedalītos tiešsaistes nodarbībā, pietiekams dators ar interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu Google Chrome vai Mozilla Firefox. Sistēma darbojas arī uz planšetdatoriem un viedtālruņiem ar Google Chrome vai Mozilla Firefox pārlūkiem.

There are 6 people coming.

Look who's coming: Aigars Vaivods, Daina Šteinerte-Kalniņa, Liene Grīna/ĀRSTU PRAKSE HARMONIJA, Dita Leitāne, Viktorija Rogale-Bondarenko, Sanda Esīte