lawyer-3268430_960_720

Pacientu datu aizsardzības kursi

Sākot ar 2019.gada 1.septembri, Ārstniecības atbalsta persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, inspekcijā iesniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā (kopiju). (MK 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība", 11.2. punkts

 

Lasīt vairāk

Datu aizsardzības speciālistu kursi

Kursa saturs ir vērsts uz teorētisko zināšanu un prakstisko iemaņu apgūšanu, lai varētu izprast normatīvo aktu un regulas prasības, kā arī pielietot iegūtās zināšanas praksē. Mācību programmas saturs ir saskaņots ar Datu valsts inspekciju.

Lasīt vairāk